• Hotline
  • 024.320.69.389/0989.730.188

TẦM NHÌN

Khẳng định vị thế số một trong hệ thống giáo dục tư thục tại Việt Nam; Tạo dựng hệ sinh thái giáo dục sáng tạo, toàn diện và đẳng cấp; Trở thành thương hiệu giáo dục uy tín trong cả nước.

SỨ MỆNH

Với triết lý giáo dục toàn diện, lấy người học làm trung tâm, Sunkids Việt Nam định hướng trở thành một Hệ thống giáo dục với sứ mệnh đào tạo các thế hệ học sinh có trí tuệ,  đạo đức, kỹ năng vượt trội để sống hạnh phúc, nhân văn, hội nhập quốc tế và trở thành những công dân toàn cầu.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TÂM:  Lấy chữ TÂM làm giá trị trường tồn trong mọi hoạt động. Luôn đối xử công bằng và mang lại những giá trị cao nhất cho học viên, Đối tác, Cán bộ nhân viên/ Giáo viên và các bên liên quan.

TRÍ: Lấy chữ TRÍ làm giá trị bất tận, là sức mạnh cạnh tranh và  là nguồn năng lượng cho những sáng tạo, đây chính là động lực cho sự phát triển bền vững. Giá trị này cũng chính là động lực khuyến khích nghiên cứu, học hỏi và ứng dụng tiến bộ khoa học vào Quản trị, Vận hành, Kỹ thuật, Công nghệ, Giảng dạy để ngày một nâng cao các giá trị, chất lượng và dịch vụ.

TÍN: Lấy chữ TÍN làm giá trị chuẩn mực đối với khách hàng và các đối tác, luôn đặt khách hàng là trung tâm trong suy nghĩ và hành động của mình.

scrolltop
x Đóng