• Hotline
  • 024.320.69.389/0989.730.188

TẦM NHÌN

Bằng sự tận tâm và chiến lược phát triển bền vững, Sunkids định hướng trở thành hệ thống nhượng quyền thương hiệu; đào tạo và khảo thí trong lĩnh vực Anh ngữ cho trẻ em hàng đầu Việt Nam theo chuẩn Quốc tế.

SỨ MỆNH

Với triết lý giáo dục toàn diện, lấy người học làm trung tâm, Sunkids Việt Nam định hướng trở thành một Hệ thống giáo dục với sứ mệnh đào tạo các thế hệ học sinh có trí tuệ,  đạo đức, kỹ năng vượt trội để sống hạnh phúc, nhân văn, hội nhập quốc tế và trở thành những công dân toàn cầu.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TÂM:  Lấy chữ TÂM làm giá trị trường tồn trong mọi hoạt động:

  • Luôn đối xử công bằng và mang lại những giá trị cao nhất cho Học viên, Khách hàng, Đối tác, Cán bộ nhân viên/ Giáo viên và các bên liên quan.
  • Nhân sự Sunkids: Hướng đến chữ Tâm cho mọi hoạt động bao gồm ứng xử, phong cách làm việc với đồng nghiệp, học viên, khách hàng

ĐỨC: Lấy chữ ĐỨC làm nền tảng, làm gốc rễ

  • Trong hoạt động giáo dục đào tạo và quản trị. Chúng tôi thực thi theo hiến pháp và pháp luật, duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất. 

TRÍ: Lấy chữ TRÍ trong Trí Tuệ làm giá trị bất tận

  • Là sức mạnh cạnh tranh và  là nguồn năng lượng cho những sáng tạo, đây chính là động lực cho sự phát triển bền vững. Giá trị này cũng chính là động lực khuyến khích nghiên cứu, học hỏi và ứng dụng tiến bộ khoa học vào Quản trị, Vận hành, Kỹ thuật, Công nghệ, Giảng dạy để ngày một nâng cao các giá trị, chất lượng và dịch vụ.

TÍN:Lấy chữ TÍN làm giá trị chuẩn mực

  • Đối với Khách hàng và các Đối tác, luôn đặt khách hàng là trung tâm trong suy nghĩ và hành động của mình. Uy tín và trách nhiệm thể hiện trong quá trình vận hành nội bộ và cộng đồng. Lãnh đạo uy tín, nhân sự tận tuỵ trách nhiệm với công việc.

 

scrolltop
x Đóng