• Hotline
  • 024.320.69.389/0989.730.188

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

Bằng sự tận tâm và chiến lược phát triển bền vững, Sunkids định hướng trở thành hệ thống nhượng quyền thương hiệu; đào tạo và khảo thí trong lĩnh vực Anh ngữ cho trẻ em hàng đầu Việt Nam theo chuẩn Quốc tế.

SỨ MỆNH

Với khách hàng: Sunkids đem đến giá trị nền giáo dục chuẩn Quốc tế  cho trẻ với tính thực tiễn cao thông qua môi trường đào tạo hiện đại & phương pháp giảng dạy hiệu quả, nhằm giúp trẻ thành thạo tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. 

Sứ mệnh của Sunkids Việt Nam là mang lại nền giáo dục toàn diện vì một cộng đồng hoà bình, tươi đẹp; vì một thế hệ trẻ em trí tuệ, tài đức, tự tin hội nhập quốc tế và trở thành những công dân toàn cầu, có cuộc đời hạnh phúc thành công.

Với nhà đầu tư và người lao động: Vận hành mô hình kinh doanh giáo dục chuyên nghiệp; nhân văn; hiệu quả nhằm phát triển bền vững và gia tăng các giá trị dài hạn cho nhà đầu tư và người lao động.

Với xã hội: Gắn lợi ích của Sunkids với lợi ích chung của xã hội và góp phần xây dựng nền giáo dục bền vững.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TÂM:  Lấy chữ TÂM làm giá trị trường tồn trong mọi hoạt động:

vLuôn đối xử công bằng và mang lại những giá trị cao nhất cho Học viên, Khách hàng, Đối tác, Cán bộ nhân viên/ Giáo viên và các bên liên quan.
vNhân sự Sunkids: Hướng đến chữ Tâm cho mọi hoạt động bao gồm ứng xử, phong cách làm việc với đồng nghiệp, học viên, khách hàng

ĐỨC: Lấy chữ ĐỨC làm nền tảng, làm gốc rễ

vTrong hoạt động giáo dục đào tạo và quản trị. Chúng tôi thực thi theo hiến pháp và pháp luật, duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất. 

TRÍ: Lấy chữ TRÍ trong Trí Tuệ làm giá trị bất tận

v Là sức mạnh cạnh tranh và  là nguồn năng lượng cho những sáng tạo, đây chính là động lực cho sự phát triển bền vững. Giá trị này cũng chính là động lực khuyến khích nghiên cứu, học hỏi và ứng dụng tiến bộ khoa học vào Quản trị, Vận hành, Kỹ thuật, Công nghệ, Giảng dạy để ngày một nâng cao các giá trị, chất lượng và dịch vụ.

TÍN:Lấy chữ TÍN làm giá trị chuẩn mực

v Đối với Khách hàng và các Đối tác, luôn đặt khách hàng là trung tâm trong suy nghĩ và hành động của mình. Uy tín và trách nhiệm thể hiện trong quá trình vận hành nội bộ và cộng đồng. Lãnh đạo uy tín, nhân sự tận tuỵ trách nhiệm với công việc.

Bài viết liên quan

scrolltop
x Đóng