TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

Bằng sự tận tâm và chiến lược phát triển bền vững, Sunkids định hướng trở thành hệ thống nhượng quyền thương hiệu; đào tạo và khảo thí trong lĩnh vực Anh ngữ cho trẻ em hàng đầu Việt Nam theo chuẩn Quốc tế.

SỨ MỆNH

Với khách hàng: Sunkids đem đến giá trị nền giáo dục chuẩn Quốc tế  cho trẻ với tính thực tiễn cao thông qua môi trường đào tạo hiện đại & phương pháp giảng dạy hiệu quả, nhằm giúp trẻ thành thạo tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. 

Với nhà đầu tư và người lao động: Vận hành mô hình kinh doanh giáo dục chuyên nghiệp; nhân văn; hiệu quả nhằm phát triển bền vững và gia tăng các giá trị dài hạn cho nhà đầu tư và người lao động.

Với xã hội: Gắn lợi ích của Sunkids với lợi ích chung của xã hội và góp phần xây dựng nền giáo dục bền vững.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Định hướng khách hàng:  Đối với Sunkids khách hàng là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động của mình, đồng thời là động lực chèo lái và phát triển của tổ chức.

Liên tục hoàn thiện: Sunkids luôn nỗ lực xây dựng chiến lược cạnh tranh, tạo ra sự khác biệt, không ngừng lắng nghe, học hỏi, cải tiến, đổi mới và phát triển.

Kỷ luật & Chuẩn hóa: Tại Sunkids kỷ luật tạo nên sức mạnh và sự chuẩn hoá tạo nên thành công.

Hợp tác & Phát triển: Hợp tác để kết nối các nguồn lực, tạo nên cơ hội mới cho sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Đạo đức & Trách nhiệm: Đạo đức, trách nhiệm là nền tảng trong tất cả mọi hoạt động của hệ thống. Sunkids hướng đến sự minh bạch, công bằng, tôn trọng với các bên có liên quan.

 

Bài viết liên quan

scrolltop
x Đóng